15 Temmuz 2008 Salı

SOSYOLOJİ'NİN TARİHÇESİ

Sosyoloji, XIX. yüzyılda Batı’da ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Toplum ve toplum olayları ile ilgili olarak vaat ettiği çözüm teklifleri ile toplum bilimleri arasında kendisine önemli bir yer edinen sosyoloji, bir bilgiye göre 1912'de, ulaşılabilen fakülte kayıtlarına göre ise 1914 yılında, Fakültemizde büyük Türk sosyologu Ziya Gökalp tarafından kurulmuştur.
Bu tarihten, Sosyoloji Bölümümüzün Türkiye’nin en eski bölümü olmakla kalmayıp, E. Durkheim’ın Fransa’da ilk sosyoloji bölümünü 1913 yılında açtığı göz önüne alınırsa, dünya ölçeğinde bir ayrıcalığa sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Toplum ve toplum olaylarının anlaşılması ve açıklanması çabası sonucu ortaya çıkan sosyoloji, bu çabalarından elde edilen bilgilerden çeşitli alan ve konularda yararlanmayı amaçlamaktadır. Ziya Gökalp’in çalışmaları ile faaliyete geçen ve Hilmi Ziya tarafından geliştirilen bölümde, öncelikle Türkiye’nin sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği konuları üzerinde durulmakta, çözüm için Türkiye’nin sahip olduğu imkan ve zenginlikler belirtilmeye çalışılmaktadır.
Bölümde öğrenim, bir yanda sağlam bir tarih, özellikle Türk tarihi, öte yanda temel matematik bilgileri gerektirmektedir. Bölüm mezunları Sosyolog unvanına sahip olup, ortaöğretimde Felsefe grubu öğretmenliği yanında, kamu ve özel sektörde yönetici ya da uzman araştırıcı olarak çalışma imkanlarına sahiptir.
Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri anabilim dallarına sahip olup, öğrenciler öğrenimleri sırasında yaptıkları seçimlerle bu anabilim dallarının ders ve seminerlerinden daha fazla yararlanma imkanına sahip olmaktadırlar.
Bu bölümden mezun olanlara Sosyolog unvanı verilir.

Hiç yorum yok: