16 Temmuz 2008 Çarşamba

ANTHONY GİDDENS

Anthony Giddens, (Baron Giddens, d. 18 Ocak 1938), İngiliz toplumbilimci.
Yapılandırma kuramı ve modern toplumlar üzerindeki bütünsel görüşleriyle tanınır.
Sosyoloji alanındaki en önemli modern bilimcilerden biridir. 29 dilde yayımlanan 34'ten fazla kitabıyla, yılda birden fazla kitap yayınlamış bir yazardır. John Maynard Keynes'den sonra İngiltere'nin en tanınan sosyal bilimcisidir.
Akademik hayatında üç önemli aşama belirlenebilir:
İlki, klasiklerin bir yeniden yorumlanmasına dayanan,
toplumbilimin kuramsal ve yöntembilimsel olarak anlaşılmasını ortaya koyan, toplumbilimin ne olduğuna dair yeni bir ufku içeren kısımdır. Bu dönemin büyük çalışmaları Kapitalizm ve Modern Toplum Kuramı(1971) ve Toplumbilimsel Yöntemin Yeni Kuralları(1976) dır.
İkinci aşamada Giddens ikisine de bir öncelik tanımadan
yapılandırma kuramını geliştirdi, ajansın ve yapının çözümlemesi. Bu dönem çalışmaları, Toplum Kuramında Merkezi Sorunlar(1979) ve Toplumun Oluşumu(1984)gibi, ona toplumbilimsel arenada uluslararası bir ün getirdi.
Son dönem ise
modernite, küreselleşme ve siyaset, özellikle modernitenin toplum hayatı ve birey yaşamı üzerine etkisi.Bu dönem onun postmoderniteyi eleştirmesini ve Modernitenin Sonuçları(1990), Modernite ve Kimlik(1991), İçtenliğin Dönüşümü(1992), Solun ve Sağın Ötesinde (1994) ve Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yenilenmesi (1998)'de görülebilen, siyasette "ütopyacı gerçekçi" üçüncü yol tartışmaları ile belirginleşmektedir.

Yaşam Öyküsü
Giddens
Edmonton, Londra'da doğdu, Londra Ulaşım'da çalışan bir katibin oğlu orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi.İlk akademik derecesini Hull Universitesi'nden 1959'da aldı, daha sonra The London School of Economics'ten Master derecesini aldı, bunu 1974'te Cambridge Üniversitesi'nden alınan PhD derecesi takip etti. 1961'de toplum psikoloji öğrettiği Leicester Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. İngiliz toplumbiliminin gelişim yerlerinden biri olan Leicester'da, Norbert Elias'la tanıştı ve kendi kuramsal pozisyonunu oluşturmaya başladı. 1969'da , İktisat Fakültesi'nin bir alt bölümü olacak Toplumsal ve Siyasal Bilimler Komitesi(SPS)'nin oluşumuna yardım edeceği Cambridge Üniversitesi'nde bir pozisyona atandı.

Türkçe Yayınlanan Eserler
Sosyoloji
Anthony Giddens; Yayına Hazırlayan: Cemal Güzel, Hüseyin Özel Ayraç Yayınevi; Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Bilim; Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 673 s. 16.5 x 24 cm. Ankara, Nisan 2000, 1. Baskı
Modernliğin Sonuçları


Anthony Giddens Ayrıntı Yayınları; Sosyoloji; 1994, 1. Baskı, 14x20, 178 sayfa, Türkçe, K.Kapak, ISBN 9755390685.


Mahremiyetin Dönüşümü / Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm
Anthony Giddens; Yayına Hazırlayan: Tuncay Birkan; Tercüme: İdris Şahin Ayrıntı Yayınları; Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Bilim, Tıp-Sağlık; Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 186 s. 13.5 x 19.5 cm. İstanbul, Ağustos 1994
ISBN 9755390693 1. Baskı


İleri Toplumların Sınıf Yapısı / Marksist Yaklaşımın Eleştirisi
Anthony Giddens; Tercüme: Ömer Baldık Birey Yayıncılık; Sosyal Bilimler, Felsefe, Siyasal
Bilim; Türkçe 414 s. 13.5 x 19.5 cm. İstanbul, Mart 1999 ISBN 9758257080
Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler / İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş


Hüsamettin Arslan; Yazı: Allan Megill, Anthony Giddens, Donald N. McCloskey, Gerald L. Bruns, Hans Georg Gadamer, John S. Nelson, Richard Bernstein, Richard Rorty, Steven Seidman, Zygmunt Bauman Paradigma Yayınları; Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Felsefe; Türkçe 388 s. 1. Hamur 16.5 x 24.5 cm. İstanbul, Şubat 2002 ISBN 9757819271, 1. Baskı


Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki
Anthony Giddens; Çeviren: Ümit Tatlıcan Paradigma Yayınları; Toplumbilim (Sosyoloji); İstanbul, 2005, 603 sayfa, Türkçe, Karton Kapak,
ISBN 9750024516.
Metafiziğe Giriş


Ahmet Cevizci, Anthony Giddens, Derleme, Edibe Sözen, Hakkı Hünler, Hüsamettin Arslan, John Locke, Martin Heidegger, Otto Pöggeler; Derleme: Ahmet Cevizci; Tercüme: Ahmet Cevizci, Anthony Giddens, John Locke Paradigma Yayınları; Sosyal Bilimler, Felsefe; Türkçe 333 s. 1. Hamur 14 x 21.5 cm. İstanbul, Eylül 2001 ISBN 975781914X, 1. Baskı
Elimizden Kaçıp Giden Dünya


Anthony Giddens; Çeviren: Osman Akınhay Alfa Basım Yayım Dağıtım; Siyasal Bilimler, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme; İstanbul, 2000, 13,5 x 19,5 cm, 110 sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN 9753163266.


Modernliği Anlamlandırmak / Anthony Giddens'la Söyleşiler
Anthony Giddens, Christopher Pierson; Tercüme: Murat Sağlam, Serhat Uyurkulak Alfa Basım Yayın; Genel, Biyografi-Otobiyografi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Siyasal Bilim; Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 250 s. 13.5 x 19.5 cm. İstanbul, Haziran 2001
ISBN 9753168217, 1. Baskı
Sosyoloji / Eleştirel Bir Yaklaşım


Anthony Giddens; Tercüme: M. Ruhi Esengün Birey Yayıncılık; Sosyal Bilimler, Sosyoloji; Türkçe 160 s.13 x 19.5 cm. Erzurum,1994 ISBN 9757849146,3. Baskı
Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştrisi


Anthony Giddens; Tercüme: Ümit Tatlıcan Paradigma Yayınları; Felsefe; 2000, 1.Baskı, 13x20, 286 sayfa, Türkçe, K.Kapak, ISBN 9757819166.
Üçüncü Yol / Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi


Anthony Giddens; Tercüme: Mehmet Özay Birey Yayıncılık; Sosyal Bilimler, Siyasal Bilim, Politika; Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 174 s. 13 x 19.5 cm. İstanbul, Mayıs 2000 ISBN 9758257560, 1. Baskı

Anthony Giddens Sosyolojisi


Ali ESGİN; Anı Yayıncılık; Sosyoloji; Türkçe 483 s. Ankara, 2005, 1. Baskı
Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye
Alan Zuege, Anthony Giddens, Derleme, E. Fuat Keyman, Erbatur Çavuşoğlu, H. Tarık Şengül, Hasan Bülent Kahraman, Murat Cemal Yalçıntan, Sevgi Yöney, Turan Gökaltay; Hazırlayan: Anthony Giddens, E. Fuat Keyman, H. Tarık Şengül, Murat Cemal Yalçıntan, Sevgi Yöney, Turan Gökaltay Büke Yayınları; Sosyal Bilimler, Siyasal Bilim, Politika; Türkçe 364 s. 13.5 x 21.5 cm. İstanbul, Kasım 2000
ISBN 9758454250, 1. Baskı


Elimizden Kaçıp Giden Dünya / Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Anthony Giddens Alfa Basım Yayın; Sosyoloji; 2000, 110 sayfa, Türkçe, K.Kapak,
ISBN 9753163266.


İleri Toplumların Sınıf Yapısı Marks'ın Sınıflar Teorisi, Sonraki Teoriler ve Eleştirel Değerlendirmeler
Anthony Giddens; Türkçesi: Ömer Baldık Birey Yayıncılık;
Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji
Anthony Giddens; Tercüme: Ahmet Çiğdem Vadi Yayınları; Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Siyasal Bilim; Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 82 s. 13.5 x 19.5 cm. Ankara, 1996
ISBN 9757726087, 1. Baskı: Nisan 1992, 2. Baskı


Modernliği Anlamlandırmak Anthony Giddens'la Söyleşiler
Anthony Giddens, Christopher Pierson; Çeviren: Serhat Uyurkulak Alfa Basım Yayıfa, Türkçe, Karton


Sağ ve Solun Ötesinde
Anthony Giddens; Tercüme: Müge Sözen, Sabir Yücesoy Metis Yayınları; Siyasal Bilim; 2002, 1.Baskı, 13,5x19,5, 254 sayfa, Türkçe, K.Kapak, ISBN 9753423802.
Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori


Anthony Giddens; Tercüme: Tuncay Birkan Metis Yayınları; Sosyal Bilimler, Sosyoloji; Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce); ISBN 975-342-263-6; 13 x 19.5 cm; 276 s.; İstanbul Ocak 2000
Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori: Toplumsal Düşüncenin Klasik ve Çağdaş Temsilcileriyle Hesaplaşmalar


Anthony Giddens; Çeviren: Tuncay Birkan Metis Yayınları; İstanbul, 2001, 13.5 x 19.5 cm., 277 sayfa, Türkçe, Karton kapak, ISBN 9753422636.
Sosyal Teorinin Temel Problemleri
Anthony Giddens; Tercüme: Ümit Tatlıcan Paradigma Yayınları; Felsefe; 2005, 1.Baskı, B.Boy, 604 sayfa, Türkçe, K.Kapak,
ISBN 9750024516.
Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım
Anthony Giddens; Çeviren: M. Ruhi Esengün; : İsmail Öğretir Birey Yayıncılık; Toplumbilim (Sosyoloji); Erzurum, 1994, 13 x 19.5 cm, Türkçe,
ISBN 9757849146.
Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları
Anthony Giddens; Tercüme: Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan Paradigma Yayınları; 2003, 1.Baskı, 13x20, 228 sayfa, Türkçe, K.Kapak,
ISBN 9757819352.
Tarihsel Metaryalizmin Çağdaş Eleştirisi
Anthony Giddens Paradigma Yayınları; İstanbul , 2000, 15.5 x 23.5 cm., 286 sayfa, Türkçe,
Karton kapak,
ISBN 9757819166.
Toplumun Kuruluşu
Anthony Giddens; Çeviren: Hüseyin Özel Bilim ve Sanat Yayınları; Modern Batı Felsefesi; Ankara , 1999, 15.5 x 23.5 cm., 480 sayfa, Türkçe, Karton kapak,
ISBN 9757298298.
Ulus - Devlet ve şiddet
Anthony Giddens; Türkçeleştiren: Cumhur Atay Devin Kitap Yayın Dağıtım; Toplumbilim (Sosyoloji); İstanbul, 2005, 1. baskı, 15.5 x 23.5 cm., 487 sayfa, Türkçe, Karton Kapak,
ISBN 975647212X.

Hiç yorum yok: